Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dobre relacje rodzinne są ważniejsze niż odnoszenie sukcesów w jakiejkolwiek innej dziedzinie na świecie. Patrząc wstecz na minione lata, kiedy dorastały nasze dzieci, tylko niewielu rodziców przyznaje, że powinni więcej czasu spędzać wtedy w biurze.

     Rodziny muszą starać się poszukiwać dodatkowych możliwości wspólnego spędzania czasu. To zacieśnia wzajemne więzy, rozwija i umacnia wspólnotę rodzinną. Spędzanie większej ilości czasu razem stanie się możliwe, jeżeli rodzice i dzieci będą o to zabiegać oraz wcześniej uwzględnią to w swoich planach. Rodziny, które pragną spędzać z sobą więcej czasu, mogą nauczyć się stwarzać takie możliwości. Poniżej znajdziecie na to 10 sposobów. Wybierzecie któryś z nich, po czym zastosujcie w swoich warunkach.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W Internecie, na stronach organizacji promujących czytanie - w szczególności czytanie dzieciom na głos - można znaleźć wiele porad. Odniosę się do tych najbardziej interesujących lub najczęściej się powtarzających, zaznaczając od razu, że nie ze wszystkimi się zgadzam.

Zanim zaczniesz czytać dzieciom książkę, zastanów się, czy naprawdę jest tego warta. 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zabawa jest kluczowa dla optymalnego rozwoju 

 

Zabawa potęguje każdy aspekt procesu rozwoju i uczenia się dzieci. Jest dziecięcym oknem na świat. Zabawa jest tak istotna, że jej znaczenie w życiu dzieci zostało uznane przez Organizację Narodów Zjednoczonych za specyficzne prawo - obok i w odróżnieniu od prawa dziecka do wypoczynku. Jednak szanse dzieci na zabawę i ich dostęp do otoczenia umożliwiającego bawienie się zmienia się. 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 Rewolucję cyfrową można sprowadzić do przedstawienia wszystkiego w postaci zer i jedynek. Ma to olbrzymi wpływ na świat, większy niż XIX wieczna rewolucja przemysłowa, gdyż zmienia sposób funkcjonowania całych społeczeństw. Rewolucja ta zapoczątkowała wiek informacji. To my dorośli włożyliśmy w ręce naszych dzieci zabawki cyfrowe. W wyniku, czego mają one dostęp do informacji jak nigdy wcześniej, mogą się bawić jak nigdy wcześniej, mogą się ze sobą komunikować jak nigdy wcześniej. Ipad, sms, xbox stały się codziennością. Straciliśmy kontrolę na sposobem użycia tych urządzeń przez dzieci. Ich używanie powoduje zwiększenie prędkości życia.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Edukacja domowa

jest to nauczanie dzieci przez ich rodziców lub opiekunów oraz wyznaczone przez nie osoby, odbywająca się poza systemem edukacji szkolnej.

Ujmując tą kwestię prościej, dzieci edukowane domowo nie chodzą do "normalnej" szkoły, publicznej, społecznej czy prywatnej, lecz uczą się same z pomocą i pod kierunkiem swoich rodziców lub opiekunów. W początkowym etapie nauczania, gdy dzieci uczą się czytać, pisać i liczyć, wkład rodziców jest zazwyczaj większy, z czasem, gdy dzieci już dobrze czytają, więcej czasu spędzają ucząc się samodzielnie, a rodzice w większym stopniu koncentrują się na udostępnianiu im odpowiednich zasobów umożliwiających naukę.