^Do góry
  
  
  
Get Adobe Flash player
enfrdeitru

Home

narodziny dziecka - becikowe

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Becikowe, czyli jednorazowe świadczenie na dziecko z tytułu się jego urodzenia w kwocie 1000zł. '

Kwota wolna jest od opodatkowania i nie uwzględniasz jej w rozliczeniu rocznym PIT.

 Podstawowe świadczenie, ale uwaga, nie każdy może sie na nie załapać.

Dzięki jeszcze poprzednim rządzącym, skomplikowane bardziej niż sobie można wyobrazić.

 

Becikowe zostało wprowadzone w 2006 roku (a dokładniej dzieci urodzone po 8 listopada 2005)  i początkowo obejmowało wszystkich rodziców, którym urodziło się dziecko, bez względu na kryterium dochodu. W 2012 jednak, ktoś bardzo mądry wymyślił, że tym co ciężej pracują i lepiej zarabiają świadczenie się zabierze.

 

Jednorazowe becikowe w wysokości 1000zł za urodzenie żywego dziecka (sic!) mogą otrzymać rodzice, których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922zł netto.

 

Jak wyliczasz dochód? (Powodzenia)

 

Przychody brutto

- koszty uzyskania przychodu

- należny podatek dochodowy od osób fizycznych

– składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu

– składki na ubezpieczenie zdrowotne (co ważne! rzeczywiście wpłacone, a nie te z PIT)

-alimenty świadczone na rzecz innych osób

= dochód netto

 

 

Teraz jakie dokumenty musisz złożyć?

Drugi raz powodzenia

 

 • wypełniony Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 • ksero aktu urodzenia wszystkich dzieci i oryginały do wglądu (o rejestracji w USC pisałam tutaj)
 • ksero dowodu osobistego i oryginał do wglądu
 • zaświadczenie od lekarza lub położnej informujące o tym, że mama dziecka była pod opieką lekarza nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu (zaświadczenie to nie obejmuje opiekuna prawnego ani opiekuna faktycznego dziecka)
 • pisemne oświadczenie, że powyższe becikowe nie zostało już pobrane np. przez drugiego rodzica
 • dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów

 

Jeżeli wnioskuje się o jednorazowe becikowe w 2017 roku do końca października to brane są dochody za rok 2015. Jeżeli jednak wniosek zostanie złożony już 1 listopada 2017 roku to brane są dochody za rok 2016.

 

 

Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów to:

 

 • oryginał zaświadczenia  z Urzędu Skarbowego o wysokości rocznego dochodu LUB oświadczenie o jego wysokości (obliczenia na podstawie przytoczonego przeze mnie wcześniej wzoru)
 • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych we wskazanym roku
 • oryginał zaświadczenia z ZUS bądź od pracodawcy LUB oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, które rzeczywiście były odprowadzone we wskazanym roku
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy LUB oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni we wskazanym roku
 • oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne

 

 

Gdzie składa się dokumenty?

We właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Urzędzie Gminy lub Ośrodku Pomocy Społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne).

 

Ile jest czasu na złożenie dokumentów?

Na złożenie dokumentów mamy 12 miesięcy od momentu urodzenia się dziecka. Jeżeli złożymy je później wniosek nie zostanie rozpatrzony.

 

Kiedy otrzymam pieniądze?

Najpóźniej do końca miesiąca, w którym nastąpiło złożenie wniosku. Z zastrzeżeniem, że jeżeli złożenie wniosku nastąpiło po 10 dniu miesiąca to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

 

 

Uff, mówiłem że proste?

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Copyright © 2015-2019. uczymysiewdomu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.